KARMAKARMA
YOGA

Stundenplan

Woche 34, 20.08.2018 - 26.08.2018 

Montag, 20.08.2018

18:30 - 19:45 Uhr
Raum 2
Alle Level
19:15 - 20:45 Uhr
Raum 1
Level 1
19:45 - 20:45 Uhr
Raum 2
Alle Level

Dienstag, 21.08.2018

12:45 - 13:30 Uhr
Raum 1
Alle Level
18:30 - 19:45 Uhr
Raum 1
Level 1+2
19:00 - 20:15 Uhr
Raum 2
Alle Level
19:45 - 21:00 Uhr
Raum 1
Alle Level
20:15 - 21:15 Uhr
Raum 1
Level 1+2

Mittwoch, 22.08.2018

10:00 - 11:30 Uhr
Raum 1
Level 1
18:00 - 19:15 Uhr
Raum 2
Alle Level
19:15 - 20:45 Uhr
Raum 2
Alle Level
19:30 - 21:00 Uhr
Raum 1
Level 1

Donnerstag, 23.08.2018

12:45 - 13:30 Uhr
Raum 1
Alle Level
18:30 - 19:45 Uhr
Raum 1
Alle Level
18:30 - 20:00 Uhr
Raum 2
Alle Level
20:00 - 21:15 Uhr
Raum 1
Level 1+2
20:00 - 21:30 Uhr
Raum 2
Prepare Level 2

Freitag, 24.08.2018

10:00 - 11:30 Uhr
Raum 1
Level 1
18:00 - 19:30 Uhr
Raum 1
Alle Level
18:00 - 19:30 Uhr
Raum 1
Level 1+2

Samstag, 25.08.2018

10:30 - 12:00 Uhr
Raum 1
Level 1
12:45 - 14:15 Uhr
Raum 1
Alle Level

Sonntag, 26.08.2018

09:30 - 11:00 Uhr
Raum 1
Intro + Level 1
11:00 - 12:30 Uhr
Raum 1
Level 1
16:30 - 18:00 Uhr
Raum 2
Alle Level
18:00 - 19:30 Uhr
Raum 1
Level 1+2
18:00 - 19:15 Uhr
Raum 2
Alle Level

Woche 35 27.08.2018 - 02.09.2018

Montag, 27.08.2018

18:30 - 19:45 Uhr
Raum 2
Alle Level
19:15 - 20:45 Uhr
Raum 1
Level 1
19:45 - 20:45 Uhr
Raum 2
Alle Level

Dienstag, 28.08.2018

12:45 - 13:30 Uhr
Raum 1
Level 1
18:30 - 19:45 Uhr
Raum 1
Level 1+2
19:00 - 20:15 Uhr
Raum 2
Alle Level
19:45 - 21:00 Uhr
Raum 1
Alle Level
20:15 - 21:15 Uhr
Raum 1
Level 1+2

Mittwoch, 29.08.2018

10:00 - 11:30 Uhr
Raum 1
Level 1
18:00 - 19:15 Uhr
Raum 2
Alle Level
19:15 - 20:45 Uhr
Raum 2
Level 2
19:30 - 21:00 Uhr
Raum 1
Level 1

Donnerstag, 30.08.2018

12:45 - 13:30 Uhr
Raum 1
Alle Level
18:30 - 19:45 Uhr
Raum 1
Alle Level
18:30 - 20:00 Uhr
Raum 2
Level 1
20:00 - 21:15 Uhr
Raum 1
Level 1+2
20:00 - 21:30 Uhr
Raum 1
Prepare Level 2

Freitag, 31.08.2018

10:00 - 11:30 Uhr
Raum 1
Level 1
18:00 - 19:30 Uhr
Raum 1
Level 1+2
18:00 - 19:30 Uhr
Raum 2
Alle Level

Samstag, 01.09.2018

10:30 - 12:00 Uhr
Raum 1
Level 1
12:45 - 14:15 Uhr
Raum 1
Alle Level
16:00 - 17:30 Uhr
Raum 1
Intro + Level 1

Sonntag, 02.09.2018

09:30 - 11:00 Uhr
Raum 1
Intro + Level 1
11:00 - 12:30 Uhr
Raum 1
Level 1
16:30 - 18:00 Uhr
Raum 2
Alle Level
18:00 - 19:30 Uhr
Raum 1
Alle Level
18:00 - 19:15 Uhr
Raum 2
Alle Level